Salgs- og leveringsbetingelser

 

Generelle oplysninger

Slagter Dyrby
enkeltmandsvirksomhed
CVR nr. 27409849
 Harald Firschersvej 19, 9480 Løkken
E-mail adresse: info@slagterdyrby.dk
Telefonnummer  98991037
Etableringsår: 01.10.2003

Ved formidlingskøb
Slagter Dyrby v/Carsten Dyrby, Harald Fischersvej 19, 9480 Løkken

Betaling

På www.slagterdyrby.dk kan der betales med:
Dankort 

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra www.slagterdyrby.dk Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering

For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.

Herunder kan du se, hvad din forsendelse koster: 0-5 kg kr. 75,- 5-10 kg kr. 150,-


Levering sker med Post Danmark eller GLS. Leveringstiden er 2-3 dage. Vi leverer til Danmark

Vi sender en mail, når varen er blevet afsendt. Varen vil være fremme dagen efter, hvor der skal være mulighed for at aflevere den.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret når du handler fødevarer.


Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
- Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
- stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
- opførelse af bygning,
- omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
- omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
- spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
- hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

2. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

3. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

4. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

5. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

6. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

7. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

8. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

9. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

10. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

11. aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

12. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

13. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

14. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

15. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

 

Reklamationsret

Skulle det ske der er fejl eller mangler ved det leverede kontakt os da straks, så vi kan få rettet fejlen.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os på www.slagterdyrby.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Postnr/by
Telefonnummer
E-mail adresse


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Slagter Dyrby og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Slagter Dyrby har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.slagterdyrby.dk er Slagtermester Carsten Dyrby
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.slagterdyrby.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Slagter Dyrby har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Slagter Dyrby via e-mail info@slagterdyrby.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed hos den erhvervsdrivende i netbutikken). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (Indsæt: adresse, mailadresse, url, telefonnummer for de nævn der er relevante for de varer eller ydelser du sælger på din netbutik) Du finder nederst en ikke udtømmende liste over de mest almindelige klagenævn – Det er op til dig som erhvervsdrivende at oplyse hvilket klagenævn der er relevant for din netbutik. Se de mest almindelige klagenævn her

 


Ingen tilbud på dette tidspunkt

Smily orden